در حال بارگذاری ...
دوشنبه 26 مهر 1400

ثبت نام دانش آموختگان در سامانه انجمن فارغ التحصیلان

دانش آموختگان جهت انجام امور فارغ التحصیلی نسبت به ثبت نام در سامانه انجمن فارغ التحصیلان و ارائه پرینت ثبت نام اقدام نمایند.

قابل توجه فارغ التحصیلان آموزشکده

 

با عنایت به ضرورت ساماندهی و برنامه ریزی آینده براساس اطلاعات دانش آموختگان دانشگاه و به استناد نامه های 25/400/14306 - 1394/11/20 و نامه 25/400/4540 - 1395/05/12 دانشگاه فنی و حرفه ای در خصوص ثبت نام در سامانه فارغ التحصیلان به آدرس http://arzyabi.tvu.ac.ir اقدامات ذیل برای فارغ التحصیلی ضروری است:

1- کلیه دانش آموختگان در اسرع وقت پس از فارغ التحصیلی نسبت به ثبت نام در سامانه انجمن فارغ التحصیلان اقدام نمایند.

2- با توجه به اینکه صدور گواهی موقت فارغ التحصیلی منوط به ثبت نام در سامانه مذکور می باشد لذا دانش آموختگان نسبت به دریافت پرینت ثبت نام در سامانه جهت ارائه در وقت تسویه حساب اقدام نموده، در اسرع وقت به اداره آموزش آموزشکده تحویل دهند.

توجه: لینک ثبت نام در سامانه انجمن فارغ التحصیلان از بخش پیوندهای سریع در سایت آموزشکده قابل دسترسی می باشد.

 

معاون آموزشی و پژوهشی آموزشکده فنی و حرفه ای جاجرم

 

نظرات کاربران