در حال بارگذاری ...
دوشنبه 26 مهر 1400

ارتباط با آموزشکده فنی و حرفه ای جاجرم

راه های ارتباطی با آموزشکده فنی جاجرم

 

آموزشکده فنی و حرفه ای پسران جاجرم

Technical and Vocational Univercity of Jajarm

 

 وب سایت:      www.p-jajarm.tvu.ac.ir

Email: info-065@tvu.ac.ir  &  amz8945@gmail.com

آدرس: خراسان شمالی، جاجرم، انتهای خیابان 15 خرداد جنوبی

کد پستی: 15496 - 94419

 

تلفن های تماس با پیش شماره: 058

سانترال:      4-32275193

معاون آموزشی:    32276800

امور آموزشی:      32275470

امور دانشجویی و فرهنگی:      32272701

امور اداری و فناری اطلاعات:      32276910

امور مالی:      32276699

ریاست: تلفکس     32276100

 

آرزوی توفیق برای تمامی مراجعه کنندگان بویژه اساتید گرامی و دانشجویان فرهیخته

 

نظرات کاربران